DAVET
Saygıdeğer Meslektaşlarımız,

Türk Ürojinekoloji ve Pelvik Rekonstrüktif Cerrahi Derneği kuruluşunun 16.yılını tamamladı ve Nisan 2013’ten beri çalışmalarına kendi dernek binasında profesyonel bir sekreterya ile devam etmektedir. İki yılda bir düzenlediğimiz uluslararasıkatılımlı Ulusal Ürojinekoloji Kongrelerimizin VI.'sının hazırlıklarını yaptık. Bu kongremizde de önceki yıllarda olduğu gibi konusunda uzman yerli ve yabancı konuklarımız olacak ve bizimle bilgi ve birikimlerini paylaşacaklar.

Pelvik taban bozuklukları gibi spesifik bir alanla ilgilenen Ürojinekoloji, multidisipliner bir yaklaşım gerektirmektedir. Bu konuda hem toplumsal ve mesleki düzeyde farkındalığı arttırmak, hem de meslektaşlarımızla ürojinekoloji alanındaki son bilimsel gelişmeleri paylaşmak üzere çalışmalarımız devam etmektedir. Bu çerçevede kongremizde ilgili bütün disiplinlere yer vereceğiz. Ayrıca, Pelviktaban-gebelik ve doğum ilişkisi, cinsel fonksiyon bozuklukları ve kozmetik jinekoloji konuları, kongremizde daha geniş bir biçimde ele alınacaktır.Kongremizde önceki yıllarda olduğu gibi önemli konularda kurslarımız olacaktır. Kongre sonrası yapacağımız 1 günlük cerrahi workshop’ta TOT operasyonu mucidi Dr. Delorme’nin yanısıra yurtdışından otörlerde ameliyat yapacaklar ve deneyimlerini canlı olarak bizimle paylaşacaklardır. Ayrıca Pratik birürodinami ve hasta değerlendirme kursunu da gerçekleştireceğiz.

Derneğimizin önceki kongrelerde ve bilimsel toplantılarda yürüttüğü organizasyonlar ve ortaya koymuş olduğu başarılı uluslararası bilimsel ağile ‘Uluslararası Ürojinekoloji Derneği’nin (IUGA) afiliye üye Derneği olduk. Sizlerden aldığımız güçle daha da büyüyerek çalışmalarımıza hem ulusal hem de uluslararası platformda devam edeceğiz.

Siz değerli üyelerimizin katılmasını arzu ettiğimiz derneğimizin seçimli genel kurulu 24 Kasım 2013 tarihinde saat 18.00 da askerimüzede yapılacaktır.

Hepinizi VI. Ulusal Ürojinekoloji Kongresine bekliyoruz. Görüşmek dileğiyle sevgi ve saygılarımızı sunuyoruz.

Türk Ürojinekoloji ve Pelvik Rekonstrüktif Cerrahi Derneği Yönetim Kurulu adına;

Dernek ve Kongre Başkanı
Prof. Dr. Fuat Demirci

Dernek ve Kongre Sekreteri
Prof. Dr. Fulya Dökmeci